Społeczne Towarzystwo Oświatowe

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Diagnoza oraz wydanie opinii o gotowości dziecka do udziału w spocie/programie telewizyjnym

  • Cena: 380 zł (2 godziny)
    • Zadatek w wysokości 200 zł

  • Przed ustaleniem terminu spotkania prosimy o wpłatę na konto Poradni zadatku w wysokości 200 złotych.

  • Wpłatę prosimy zatytułować Imieniem i Nazwiskiem Dziecka, a następnie przesłać potwierdzenie ma maila: poradnia@sto2.pl
    Dane do przelewu:

Samodzielne Koło Terenowe nr 5 STO

40 1240 6117 1111 0010 2638 8390, BANK PEKAO SA

  • Po wpłaceniu zadatku prosimy o kontakt telefoniczny: 601 615 417 w celu umówienia wizyty. Czas oczekiwania na spotkanie wynosi około tygodnia.