Społeczne Towarzystwo Oświatowe

609 554 042

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Aktualności

Często rozzłoszczone, impulsywne, niecierpliwe, tupiące nogami i krzykliwe albo wręcz przeciwnie – ciche, wycofane, skupione na własnych myślach. Spektrum zachowań u dzieci z zespołem Aspergera jest szerokie i trudne do usystematyzowania.  Zespół Aspergera jest zaburzeniem o podłożu neurorozwojowym, a jego etiologia sięga wieku prenatalnego i dotyczy „innego” rozwoju układu nerwowego dziecka. Najważniejszymi objawami spektrum są trudności z komunikacją, relacjami społecznymi oraz ze swego rodzaju „sztywnością myślenia”. Specyficzną cechą osób ze spektrum autyzmu są trudności z rozumieniem społecznym 
Czytaj dalej
DYSLEKSJA– Co to? Dlaczego? Jak się objawia? ? Jak sobie z nią radzić? Czytanie i pisanie należy do złożonych wyższych czynności psychicznych. U podstaw  ich nabywania leży sprawnie działający centralny układ nerwowy, a dokładniej przebieg procesów percepcyjnych i motorycznych.  Percepcja to nic innego jak odbiór tego, co słyszymy i widzimy, a motoryka to angażowanie odpowiednich grup mięśni potrzebnych do wykonania ruchów ręki, dłoni i palców. Bez prawidłowego, wzajemnego i ścisłego współdziałania funkcji percepcyjno-motorycznych nie jest możliwy 
Czytaj dalej
Szanowni Państwo! Przedstawiamy wspaniałą inicjatywę – autorskie warsztaty dotyczące umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 10-14 lat! Warsztaty organizowane są przez Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Dziatwa. Nasz program zakłada 7 inspirujących spotkań warsztatowych, z których każde trwa aż 3 pełne godziny dydaktyczne. Razem odkryjemy kluczowe aspekty wychowania i wsparcia dla naszych młodych podopiecznych. Oto krótka zapowiedź tematów, które będą poruszane na poszczególnych etapach: Jaki jestem? Moje dziecko jest niezwykłe 
Czytaj dalej
Serdecznie zapraszamy na nasze 10-godzinne warsztaty dotyczące kontroli emocji dla Państwa dzieci! 📆 Termin: 5 kolejnych wtorków ⏰ Godziny: Dla grupy młodszej (7-9 lat): 15:00 – 16:45 Dla grupy starszej (10 – 12 lat): 17:00 – 18:45 📍 Miejsce: Nasza Poradnia Warsztat składa się z pięciu dwugodzinnych spotkań i jest adresowany do grupy dzieci z trudnościami w radzeniu sobie ze złością. Bazujemy na koncepcji kroków kontroli złości, aby 
Czytaj dalej
“Możemy dobrze słyszeć, lecz źle słuchać.”  Alfred Tomatis Sześćdziesiąt lat temu francuski laryngolog Alfred Tomatis opracował metodę przywracania umiejętności słuchania. Wspomniana metoda, której Tomatis poświęcił całe swoje życie, bazuje na specyficznych sesjach treningu słuchowego, podczas których wyselekcjonowane utwory muzyczne są przetwarzane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu w sposób naturalny stymulują mózg, sprzyjając rozwojowi zdolności motorycznych, emocjonalnych oraz poznawczych. Jest to możliwe dzięki tzw. neuroplastyczności, czyli zdolności tkanki mózgu do tworzenia 
Czytaj dalej
Od września rozpoczęliśmy zajęcia TUS. Trening Umiejętności Społecznych jest ważnym elementem w rozwoju dziecka. Zapraszamy do nas na diagnozę potrzeb dziecka. Prowadzimy konsultacje składającą się z 3 spotkań z psychologiem. Spotkania rodzic-psycholog, dziecko-psycholog oraz wspólne, aby ustalić potrzeby dziecka. Cennik zajęć: 100 zł/45 min grupa 4-6 uczniów, 95 zł/45 min grupa do 3 uczniów – Uczniowie z SSP nr 2 STO 110 zł/45 min grupa 4-6 uczniów, 100 zł/45 min grupa do 3 uczniów – 
Czytaj dalej
Na pytania odpowiada Pani Agnieszka Wiechowska – Sionek – wykwalifikowany i doświadczony specjalista, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą. Stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach. W tym roku zdobyła certyfikat TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. w Luksemburgu i została licencjonowanym terapeutą przetwarzania słuchowego Metodą Tomatisa Poziom II. Jest otwarta na nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne. Praca z ludźmi jest jej pasją. Co to jest Metoda Tomatisa?  Najprościej rzecz ujmując, to system ćwiczenia umiejętności słuchania 
Czytaj dalej
  Dojrzewanie jest pomostem między okresem dzieciństwa a dorosłością, na każdym etapie zarówno dziecko, jak i jego rodzice, oczekują nowych i interesujących cech. Czas ten może być bardzo trudny, ale gdy dowiemy się co dzieje się z organizmem młodego człowieka będzie łatwiej go zrozumieć i do niego dotrzeć. Dlatego przyda im się wiedza o zmianach związanych z wiekiem, które występują u każdej osoby, a także zrozumieć różnicę między psychologią trzynastolatka a szesnastolatka.  Po pierwszych dziesięciu latach życia każde 
Czytaj dalej
Rozmowa z Panią Anną Gawel – Furmaniak, nauczycielem w edukacji wczesnoszkolnej oraz reedukatorem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dziatwa. Reedukacja, inaczej terapia pedagogiczna to działania mające na celu wydobycie z dziecka utraconych umiejętności. Istnieją bowiem dzieci, które potrzebują dodatkowych bodźców do wydobycia ich aktualnego potencjału i zminimalizowania ich trudności w nauce. Są to dzieci zdolne, mądre ale często nie do końca potrafią samodzielnie podjąć próby nauki. Terapia jest tak skonstruowana, że jej długotrwały proces ma na celu ukształtowanie w dziecku prawidłowych umiejętności 
Czytaj dalej
Dyscyplina – powszechnie kojarzona z pouczaniem, stawianiem do pionu oraz ogólnie przyjętym wprowadzaniem porządku, ale zgodnie z zasadami tylko tej osoby, która chce tę dyscyplinę wprowadzić. Dyscypliną może być także podporządkowanie się ogólnie przyjętym regułom z danego środowiska. O dyscyplinie w kontekście zachowań podopiecznych słyszymy często: Temu dziecku brakuje dyscypliny! Już ja Cie zdyscyplinuję / nauczę dyscypliny. Wiemy, że najczęściej intencje jakimi kierują się rodzice wypowiadając w.w. sformułowania nie są złe i pragną oni jedynie zmiany zachowania 
Czytaj dalej