Społeczne Towarzystwo Oświatowe

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Terapeuci

Dyrekcja

Anna Strubińska
Dyrektor Poradni

Koordynator

Agata Jacaszek
Koordynator pracy poradni, Biofeedback, Terapia ręki, Socjoterapia, Reedukacja

Terapeuci

Marta Szczygielska
Reedukacja - matematyka (klasy 1-4)
Magdalena Bochenek
Diagnoza dysleksji, dysgrafii, opinia psychologiczna
Joanna Piwowar
Terapia dysleksji
Ilona Foltyn
Terapia ręki
Ewa Makuch
Logopedia
Bożena Michalak
Logopedia (grupy)
Barbara Gordat
Reedukacja
Agnieszka Wiechowska-Sionek
Terapia metodą Tomatisa, Koncentracja uwagi, Terapia ręki, Reedukacja
Agata Paluch
Trening koncentracji uwagi
Agata Jacaszek
Koordynator pracy poradni, Biofeedback, Terapia ręki, Socjoterapia, Reedukacja