Społeczne Towarzystwo Oświatowe

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Terapeuci

Dyrekcja

Anna Strubińska
Dyrektor Poradni

Koordynator

Agata Jacaszek
Koordynator pracy poradni, Biofeedback, Terapia ręki, Socjoterapia, Reedukacja

Terapeuci

Magdalena Bochenek
Diagnoza dysleksji, dysgrafii, opinia psychologiczna
Joanna Piwowar
Terapia dysleksji
Ilona Foltyn
Terapia ręki
Ewa Makuch
Logopedia
Barbara Gordat
Reedukacja
Agnieszka Wiechowska-Sionek
Terapia metodą Tomatisa, Koncentracja uwagi, Terapia ręki, Reedukacja
Agata Paluch
Trening koncentracji uwagi
Agata Jacaszek
Koordynator pracy poradni, Biofeedback, Terapia ręki, Socjoterapia, Reedukacja