Społeczne Towarzystwo Oświatowe

609 554 042

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Aleksandra Grzeszek

Terapeuta pedagogiczny oraz pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Od kilku lat związana z pracą z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce wynikającymi z dysleksji.
Lubi łączyć różne metody pracy, aby jak najlepiej dostosować zajęcia do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. Stale szuka nowych rozwiązań odbywając liczne szkolenia min. Certyfikowany Program Trenerski: Trening Uczenia się, Potwornie Fajna Gramatyka, Ortopestka.
W pracy z uczniem stawia na stworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery pełnej zrozumienia i akceptacji.