Społeczne Towarzystwo Oświatowe

609 554 042

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Cennik

Diagnoza + opinia o gotowości dziecka do udziału w spocie/programie telewizyjnym

 • Cena pakietu (diagnoza + opinia): 380 zł (2 godziny)
  • Zadatek w wysokości 200 zł *

Diagnoza psychologiczna + opinia dysleksji

 • 560 zł – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 600 zł – Uczniowie z zewnątrz
 • Diagnoza trwa ok 4h. Czas jest uzależniony od indywidualnych potrzeb dziecka

Diagnoza + opinia gotowości szkolnej

 • 560zł – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 600 zł –  Uczniowie z zewnątrz
 • Diagnoza trwa ok 4h. Czas jest uzależniony od indywidualnych potrzeb dziecka

Logopeda – diagnoza

 • Bezpłatnie – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 150 zł/60 min – Uczniowie z zewnątrz
 • Wydanie opinii z omówieniem – 190 zł

Logopeda – terapia

 • 70zł/30 min – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 80zł/30 min. –  Uczniowie z zewnątrz

Neurologopeda – terapia

 • 90 zł/45 min – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 100 zł/45 min. –  Uczniowie z zewnątrz

Logorytmika

 • 40 zł/45 min grupa pow.10 uczniów, 50 zł/45 min grupa do 10 uczniów – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 50 zł/45 min grupa pow.10 uczniów, 60 zł/45 min grupa do 10 uczniów –  Uczniowie z zewnątrz

Terapia ręki

 • 95 zł/45 min – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 110 zł/45 min –  Uczniowie z zewnątrz

Diagnoza pedagogiczna / psychologiczna

 • 190 zł/ 60 min – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 200 zł/60 min –  Uczniowie z zewnątrz

Terapia pedagogiczna (reedukacja)

 • 95 zł/ 45 min – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 110 zł/45 min –  Uczniowie z zewnątrz

Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona

 • 95 zł/45 min – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 110 zł /45 min –  Uczniowie z zewnątrz

Trening TUS (grupowe)

 • 90 zł/45 min grupa 4-6 uczniów, 100 zł/45 min grupa do 3 uczniów – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 100 zł/45 min grupa 4-6 uczniów, 110 zł/45 min grupa do 3 uczniów –  Uczniowie z zewnątrz

Zajęcia poprawiające koncentrację

 • 95 zł/45 min – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 110 zł /45 min –  Uczniowie z zewnątrz

Zajęcia poprawiające koncentrację (grupowe)

 • 40 zł/ 45 min grupa pow.10 uczniów 50 zł/45 min grupa do 10 uczniów – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 50 zł/45 min grupa pow.10 uczniów 60 zł/45 min grupa do 10 uczniów –  Uczniowie z zewnątrz

Terapia psychologiczna

 • 190 zł/60 min – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • 190 zł/60 min. –  Uczniowie z zewnątrz

Psychologiczne warsztaty dla rodziców

 • Koszt zależy od ilości osób w grupie Koszt zależy od ilości osób w grupie

Biofeedbeck

 • Diagnoza 160 zł, Indywidualny trening 110 zł – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 • Diagnoza 170zł, Indywidualny trening 120 zł –  Uczniowie z zewnątrz

Tomatis

Cała terapia 3 sesje, każda po 14 spotkań:

 • 130 zł * 14= 1820 zł – Uczniowie z SSP nr 2 STO
 •  145 zł * 14= 2030 złotych –  Uczniowie z zewnątrz
 • Sundsory 1 spotkanie: szkoła 90 zł /poza szkołą 100 zł
 • Forbrain indywidualnie szkoła 90 zł / poza szkołą 100zł

Wpłatę prosimy zatytułować Imieniem i Nazwiskiem Dziecka + nazwa zajęć.

Dane do przelewu:

Samodzielne Koło Terenowe nr 5 STO

40 1240 6117 1111 0010 2638 8390, BANK PEKAO SA