Społeczne Towarzystwo Oświatowe

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Bożena Michalak

Absolwentka Wyższej Szkoły Lingwistycznej o kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem języka angielskiego.

Kocha dzieci, a wychowywanie i nauczanie jest jej wielką pasją. Cechują ją anielska cierpliwość i niezwykła empatia. Nie cierpi nudy, więc również w pracy stara się aby dzieci czuły radość z tego co robią i mogły ciekawie i kreatywnie spędzać czas.

Ma niesamowitą zdolność zdobywania zaufania wśród uczniów. Potrafi również zarazić ich swoim entuzjazmem i wzbudzić niepohamowany pęd do zdobywania wiedzy.

Sama też podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w zajęciach doskonalących. Na licznych kursach i warsztatach nauczyła się jak wzmacniać motywacje dzieci, i poznała aktywizujące metody nauczania.