Społeczne Towarzystwo Oświatowe

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Barbara Gordat

Zawsze chciałam pracować z dziećmi. Moje marzenie spełniło się. Ukończyłam studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe z surdopedagogiki, terapii pedagogicznej, filologii polskiej oraz historii. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.  

Praca terapeuty jest bardzo ciekawa i twórcza. Każde dziecko jest wyjątkowe i wymaga innego podejścia. Mobilizuje mnie to do ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Chętnie uczestniczę w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach poświęconych pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

Mam wiele zainteresowań. Obecnie najbliższa mojemu sercu jest fotografia.