Społeczne Towarzystwo Oświatowe

609 554 042

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Teachers

Zygmunt Puchalski
Przewodniczący Forum Dyrektorów Oświaty Niepublicznej m. st. Warszawy. Z STO związany od 1989 roku. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO (1991-2018). Przewodniczący GKR STO (1995-1998), członek Zarządu Głównego STO (2004-2016), następnie prezes STO (w 2022 r. wybrany na trzecią kadencję). Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Od stycznia 2024 dyrektor SSP nr 2 STO.
Ewa Makuch
Pedagog specjalny, Logopeda
Pedagog specjalny oraz logopeda. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Już od najmłodszych lat marzyła o pracy w szkole.W głębi duszy nadal siedzi w niej małe dziecko, dzięki czemu tak łatwo i naturalnie przychodzą jej kontakty z dziećmi. Uczestniczyła w kursie pozytywnej dyscypliny. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim nauczaniem opartym na 
Anna Dowgiel
Pedagog specjalny
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach – specjalność nauczycielska. W 2021 ukończyła Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera. Nauczyciel mianowany. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 341 w Warszawie. Obecnie nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasach młodszych. W pracy z dziećmi najważniejsza jest dla mnie relacja, zbudowanie poczucia 
Aleksandra Grzeszek
Terapia pedagogiczna
Terapeuta pedagogiczny oraz pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od kilku lat związana z pracą z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce wynikającymi z dysleksji. Lubi łączyć różne metody pracy, aby jak najlepiej dostosować zajęcia do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. Stale szuka nowych rozwiązań odbywając liczne szkolenia min. 
Anna Zawadzka
Reedukacja, TUS, Terapia ręki,
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku edukacja początkowa z reedukacją. Zdobyła również uprawnienia trenera TUS oraz terapeuty ręki. Nauczyciel mianowany. Obecnie pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.  W pracy z dziećmi stawia na różnorodne metody i formy oraz wspólne szukanie rozwiązań. W wolnym czasie lubi dobrą książkę i testowanie przepisów kulinarnych.
Olga Korona
Logopeda, Neurologopeda, Pedagog specjalny, Pedagog wczesnoszkolny
Jestem logopedą, neurologopedą, pedagogiem specjalnym oraz pedagogiem wczesnoszkolnym. Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęłam pracę w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO na stanowisku nauczyciel- logopeda oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dziatwa” 
Agata Jacaszek
Biofeedback, Terapia ręki, Socjoterapia, Reedukacja
Jestem nauczycielem dyplomowanym. Obecnie pracuję jako wychowawca – tutor oraz terapeuta. Mam uprawnienia do zarządzania oświatą, prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, socjoterapii, edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją. Ostatnio zdobyłam kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii ręki, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Biofeedbecku. Moja praca jest dla mnie pasją i z przyjemnością przychodzę do pracy, od dzieci uczę się kreatywności, zaangażowania, 
Agnieszka Wiechowska-Sionek
Terapia metodą Tomatisa, Koncentracja uwagi, Terapia ręki, Reedukacja
Agnieszka Wiechowska – Sionek – wykwalifikowany i doświadczony specjalista, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą. Stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach. W tym roku zdobyła certyfikat TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. w Luksemburgu i została licencjonowanym terapeutą przetwarzania słuchowego Metodą Tomatisa Poziom II. Jest otwarta na nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne. Praca z ludźmi jest jej pasją.