Społeczne Towarzystwo Oświatowe

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Teachers

Olga Korona
Logopeda, Neurologopeda, Pedagog specjalny, Pedagog wczesnoszkolny
Jestem logopedą, neurologopedą, pedagogiem specjalnym oraz pedagogiem wczesnoszkolnym. Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęłam pracę w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO na stanowisku nauczyciel- logopeda oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dziatwa” 
Joanna Piwowar
Terapia dysleksji
Od 43 lat moja praca to moja pasja. Aktywność zawodową ukierunkowałam przede wszystkim na problemy, z którymi borykają się dyslektycy. Rozumiem swoich uczniów, ponieważ jako dyslektyczka sama zetknęłam się ze wszystkimi przeszkodami, które muszą pokonać. Poza pracą interesuję się historią. Uwielbiam zwierzęta i wspieram organizacje polepszające ich byt. Łączę pracę zawodową z wieloma zainteresowaniami, dlatego nigdy się nie nudzę.
Magdalena Bochenek
Diagnoza dysleksji, dysgrafii, opinia psychologiczna
Agata Jacaszek
Koordynator pracy poradni, Biofeedback, Terapia ręki, Socjoterapia, Reedukacja
Jestem nauczycielem dyplomowanym. Obecnie pracuję jako wychowawca – tutor oraz koordynator pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Dziatwa”. Mam uprawnienia do zarządzania oświatą, prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, socjoterapii, edukacji wczesnoszkolnej z reedukacją. Ostatnio zdobyłam kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii ręki, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Biofeedbecku. Moja praca jest dla mnie pasją i z przyjemnością przychodzę do pracy, 
Agnieszka Wiechowska-Sionek
Terapia metodą Tomatisa, Koncentracja uwagi, Terapia ręki, Reedukacja
Agnieszka Wiechowska – Sionek – wykwalifikowany i doświadczony specjalista, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą. Stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach. W tym roku zdobyła certyfikat TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. w Luksemburgu i została licencjonowanym terapeutą przetwarzania słuchowego Metodą Tomatisa Poziom II. Jest otwarta na nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne. Praca z ludźmi jest jej pasją.
Ewa Makuch
Logopedia
Jestem logopedą oraz pedagogiem specjalnym. Absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Uczestniczyłam między innymi w kursie integracji bilateralnej, pozytywnej dyscypliny. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim nauczaniem opartym na wartościach płynących z doświadczeń oraz efektywną komunikacją i umiejętnością rozwiązywania problemów. Podczas swoich zajęć posługuję się wieloma metodami i technikami terapeutycznymi (przekształcenia artykulacyjne 
Ilona Foltyn
Terapia ręki
Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej o kierunku Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane. Nauczyciel mianowany. Obecnie nauczyciel Edukacji Wczesnoszkolnej. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia według różnych metod i form pedagogicznych. Pasjonatka kreatywnych działań. Interesuje się wszystkim co związane z psychologią dzieci i młodzieży.
Barbara Gordat
Reedukacja
Zawsze chciałam pracować z dziećmi. Moje marzenie spełniło się. Ukończyłam studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe z surdopedagogiki, terapii pedagogicznej, filologii polskiej oraz historii. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.   Praca terapeuty jest bardzo ciekawa i twórcza. Każde dziecko jest wyjątkowe i wymaga innego podejścia. Mobilizuje mnie to do ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Chętnie uczestniczę w kursach, szkoleniach, 
Anna Strubińska
Dyrektor Poradni
Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogicznym „Wspomagacie dzieci z problemami rozwojowymi”, Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie oraz studiów podyplomowych zarządzania oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka studiów podyplomowych Liderów Oświaty w Collegium Civitas w Warszawie. Ukończyła liczne kursy, warsztaty i szkolenia z zakresu zarządzania. Od 1991r. pracuje