Społeczne Towarzystwo Oświatowe

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Terapeuci

Terapeuta pedagogiczny oraz pedagog specjalny. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od kilku lat związana z pracą z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce wynikającymi z dysleksji. Lubi łączyć różne metody pracy, aby jak najlepiej dostosować zajęcia do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. Stale szuka nowych rozwiązań odbywając liczne szkolenia min. 
Czytaj dalej
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku edukacja początkowa z reedukacją. Zdobyła również uprawnienia trenera TUS oraz terapeuty ręki. Nauczyciel mianowany. Obecnie pracuje jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.  W pracy z dziećmi stawia na różnorodne metody i formy oraz wspólne szukanie rozwiązań. W wolnym czasie lubi dobrą książkę i testowanie przepisów kulinarnych.
Czytaj dalej
Jestem logopedą, neurologopedą, pedagogiem specjalnym oraz pedagogiem wczesnoszkolnym. Ukończyłam Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęłam pracę w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO na stanowisku nauczyciel- logopeda oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Dziatwa” 
Czytaj dalej
Od 43 lat moja praca to moja pasja. Aktywność zawodową ukierunkowałam przede wszystkim na problemy, z którymi borykają się dyslektycy. Rozumiem swoich uczniów, ponieważ jako dyslektyczka sama zetknęłam się ze wszystkimi przeszkodami, które muszą pokonać. Poza pracą interesuję się historią. Uwielbiam zwierzęta i wspieram organizacje polepszające ich byt. Łączę pracę zawodową z wieloma zainteresowaniami, dlatego nigdy się nie nudzę.
Czytaj dalej
Agnieszka Wiechowska – Sionek – wykwalifikowany i doświadczony specjalista, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą. Stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach. W tym roku zdobyła certyfikat TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. w Luksemburgu i została licencjonowanym terapeutą przetwarzania słuchowego Metodą Tomatisa Poziom II. Jest otwarta na nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne. Praca z ludźmi jest jej pasją.
Czytaj dalej
Zawsze chciałam pracować z dziećmi. Moje marzenie spełniło się. Ukończyłam studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe z surdopedagogiki, terapii pedagogicznej, filologii polskiej oraz historii. Uzyskałam stopień nauczyciela dyplomowanego.   Praca terapeuty jest bardzo ciekawa i twórcza. Każde dziecko jest wyjątkowe i wymaga innego podejścia. Mobilizuje mnie to do ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Chętnie uczestniczę w kursach, szkoleniach, 
Czytaj dalej