Społeczne Towarzystwo Oświatowe

609 554 042

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Reedukacja – na czym polega ta metoda terapii?

Rozmowa z Panią Anną Gawel – Furmaniak, nauczycielem w edukacji wczesnoszkolnej oraz reedukatorem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dziatwa.

Reedukacja, inaczej terapia pedagogiczna to działania mające na celu wydobycie z dziecka utraconych umiejętności. Istnieją bowiem dzieci, które potrzebują dodatkowych bodźców do wydobycia ich aktualnego potencjału i zminimalizowania ich trudności w nauce. Są to dzieci zdolne, mądre ale często nie do końca potrafią samodzielnie podjąć próby nauki. Terapia jest tak skonstruowana, że jej długotrwały proces ma na celu ukształtowanie w dziecku prawidłowych umiejętności uczenia się, skupienia, przyswajania informacji oraz wspiera naturalny rozwój dziecka.

Dla kogo jest przeznaczona?

Na zajęcia, czy diagnozę, najczęściej kieruje nauczyciel lub wychowawca danego dziecka, który jako pierwszy zauważa potrzebę konsultacji.

Dzieci, które trafiają do naszej poradni to zazwyczaj nasi uczniowie, którzy potrzebują wsparcia w ich procesach przyswajania wiedzy, prawidłowym czytaniu, pisaniu czy matematyce. Są to dzieci, zdrowe, mądre, jednak potrzebujące wsparcia pedagogicznego, którym wystarczą wskazówki oraz drobne ćwiczenia wspierające ich naturalny potencjał. Do naszej poradni trafiają także dzieci z zewnątrz, kierowane przez ich nauczycieli lub rodziców, którzy zauważają problem np w prawidłowym pisaniu, czytaniu czy przekształcaniu liter.

W jaki sposób odbywa się diagnoza?

Na moje zajęcia z reedukacji trafiają w uczniowie z różnych klas, różnych placówek, kierowani przez swoich nauczycieli, którzy zauważyli pewne potrzeby lub problemy edukacyjne. Przed podjęciem terapii przeprowadzam wywiad z rodzicami/opiekunami dziecka aby odpowiednio dopasować procesy terapeutyczne do potrzeb ucznia. Terapia jest dopasowana indywidualnie do dziecka, a same zajęcia odbywają się w przyjemniej, niestresującej atmosferze. Dziecko pod moim okiem wykonuje ćwiczenia edukacyjne, za które nie jest oceniane.

Czy dzieci z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią także kwalifikują się na terapię pedagogiczną?

Tak. Jeżeli u dziecka zostało zdiagnozowane jedno, bądź kilka z wyżej wymienionych problemów, to jak najbardziej kwalifikuje się ono na zajęcia reedukacyjne. Problemy z opanowaniem umiejętności pisania, czytania czy liczenia są przesłanką do rozpoczęcia terapii reedukacyjnej. Dysfunkcje te nie są jednak obligatoryjne aby dziecko mogło korzystać z terapii pedagogicznej. Tak jak wspomniałam, terapia ta ma na celu ukształtowanie i wydobycie z dziecka prawidłowych umiejętności uczenia się, pisania, czytania, liczenia, które te umiejętności są w dziecku a zajęcia powinny być tak prowadzone aby wydobyć ukryty potencjał dziecka.

Zapraszamy na zajęcia reedukacyjne do naszej poradni.