Społeczne Towarzystwo Oświatowe

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

O metodzie Tomatisa – rozmowa ze specjalistą

Na pytania odpowiada Pani Agnieszka Wiechowska – Sionek – wykwalifikowany i doświadczony specjalista, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą. Stale podnosi kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach. W tym roku zdobyła certyfikat TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. w Luksemburgu i została licencjonowanym terapeutą przetwarzania słuchowego Metodą Tomatisa Poziom II. Jest otwarta na nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne. Praca z ludźmi jest jej pasją.

Co to jest Metoda Tomatisa? 

Najprościej rzecz ujmując, to system ćwiczenia umiejętności słuchania stworzony i rozwinięty przez francuskiego lekarza, Alfreda Tomatisa. W Metodzie Tomatisa ważną rolę stanową specjalistyczne urządzenia, tj. słuchawki czyli ucho elektroniczne, które podaje dźwięk przez przewodnictwo kostne i powietrzne oraz TalksUp, na którym znajdują się  programy słuchowe, odpowiadające gimnastyce ucha.  

Na czym polega Metoda Tomatisa? 

Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy zacząć od pojęcia słuchania.  Uwaga słuchowa czyli słuchanie, to umiejętność uważnego używania słuchu w celu uczenia się i komunikowania, bez zakłóceń na innych płaszczyznach. Słuchanie jest działaniem, zatem błędne zrozumienie lub nieprawidłowa interpretacja sytuacji dźwiękowej uniemożliwia osiągnięcie zamierzonego celu. Zaburzenia emocjonalne, trudności adaptacyjne, stres i wiele innych czynników zaburza procesy uwagi słuchowej.  Układ słuchowy musi być zdolny do ciągłej adaptacji do otoczenia dźwiękowego, która polega na wykrywaniu zmian w odbieranych informacjach i próbach ustalenia jakie informacje pojawią się za chwilę. Istotą tej metody jest bramkowanie, czyli nieregularne naprzemienne przekazywanie dźwięku o różnej barwie i natężeniu. Mózg nie jest w stanie przewidzieć wyniku bramkowania, próbuje zrozumieć reguły, jest zainteresowany tym co się dzieje – wskutek tego uruchamiają się mechanizmy uwagi i poprawia się odbiór informacji.  

Na jakie potrzeby odpowiada?  

Metoda Tomatisa znajduje zastosowanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych w Odpowiednio dobrane procedury terapeutyczne pomagają uporać się z problemami związanymi z uczeniem się, zapamiętywaniem, koncentracją, zakłóceniami językowymi, uwagą, zaburzeniami afektywnymi, emocjami, trudnościami w komunikowaniu się, zaburzeniami rozwoju i psychomotoryki, przyswajaniem języków obcych, rozwojem osobistym.  

Co jesteśmy w stanie osiągnąć poddając dziecko terapii tą metodą?  

Terapia Tomatisa na pewno nie jest terapią szybką ani łatwą, potrzeba czasu i cierpliwości, aby zobaczyć efekty, ale z pewnością korzystnie wpływa na rozwój dziecka. Najczęściej widoczne rezultaty zaobserwowane przez rodziców i nauczycieli dotyczą polepszenia: koncentracji, rozumienia mowy i słowa pisanego, umiejętności komunikowania się, precyzji w zakresie motoryki, poczucia rytmu, łatwości przyswajania języków oraz ogólnemu zachowaniu spokoju, wyciszeniu i otwartości. 

Czy Metoda Tomatisa wpływa na szybsze przyswajanie języków obcych? 

Tak. Na początku lat 60. Tomatis odkrył, że pod względem akustycznym, każdy  język ma określone spektrum częstotliwości, do którego przyzwyczajone jest ucho jego użytkownika. Można to nazwać językowym pasmem częstotliwości. Przekazuje ono najważniejszą część informacji akustycznych związanych z dźwiękami i intonacją. Celem zastosowania Metody Tomatisa w przyswajaniu języka jest zapewnienie każdej osobie, która pragnie nauczyć się języka obcego, możliwości rzeczywistego i skutecznego przyswojenia jego rytmu i dźwięków, co pozwoli je analizować i powtarzać.