Społeczne Towarzystwo Oświatowe

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

Wakacje

Poradnia nieczynna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dziatwa”

601 615 417

poradnia@sto2.pl

ul. Dziatwy 6

03-109 Warszawa

8:00 - 18:00

Pon - pt

Komu pomagamy?

Misją naszej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest kompleksowa pomoc osobom z trudnościami natury psychologicznej bądź też pedagogicznej. Naszymi pacjentami są dzieci, młodzież, a także dorośli. 

W przypadku dzieci w wieku szkolnym najczęściej są to problemy związane ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, w tym z dysleksją, ale także ze słabą koncentracją czy też pamięcią. U młodszych dzieci często występują zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych oraz mowy. 

Prowadzimy także zajęcia dla dzieci i młodzieży, które mają kłopoty w relacjach społecznych, są zbyt nieśmiałe czy też nadpobudliwe, agresywne lub też mają problemy z przestrzeganiem reguł. Do naszej poradni zapraszamy także dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem i ADHD. 

Zajmujemy się także dziećmi i młodzieżą z emocjonalnymi zaburzeniami, niską samooceną, lękami i depresją. 

Nasza Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie zajmuje się również pomocą osobom dorosłym. Wsparcie to obejmuje najczęściej nadmierny stres, lęki, jak również problemy z koncentracją. Za pomocą zajęć Biofeedecku i metodą Tomatisa pomagamy zwalczać powikłania pocovidowe. 

DZIECI I MŁODZIEŻ:

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE, METODA TOMATISA, EEG BIOFEEDBACK,

  • dysleksja, trudności w nauce

ZAJĘCIA Z TECHNIK EFEKTYWNEGO UCZENIE SIĘ

  • problemy z uczeniem się

EEG BIOFEEDBACK

  • zaburzenia koncentracji, ADHD, ADD, wolne tempo pracy, stres, niepokój, gonitwa myśli

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

  • problemy w kontaktach społecznych, agresja, nieśmiałość, ADHD, Zespół Aspergera, autyzm

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

  • problemy rodzinne, szkolne, objawy psychosomatyczne, zaburzenia zachowania, lęki, depresje, psychozy pochodzenia organicznego, zaburzenia internalizacyjne, eksternalizacyjne, myśli samobójcze, Zespół Aspergera, inne zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD

​TERAPIA RĘKI

  • problemy z małą motoryką czyli precyzyjnymi ruchami rąk, dłoni i palców

​TERAPIA LOGOPEDYCZNA

  • wady wymowy, opóźniony rozwój mowy

​​ EEG BIOFEEDBACK

  • zaburzenia koncentracji, problemy z kontrolą emocji, lęki, stres i natłok negatywnych myśli
  • problemy wychowawcze Z DZIECKIEM, NASTOLATKIEM

KONSULTACJE PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE

  • problemy ze wzajemnym porozumieniem się dla rodziców, małżeństw lub partnerów, którzy znaleźli się w konflikcie

​MATURZYŚCI I STUDENCI, DOROŚLI:

EEG BIOFEEDBACK

TOMATIS